Privacybeleid

PERSOONLIJKE GEGEVENS

BIB.Co stelt alles in het werk om voor uw privacy te zorgen en handelt altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese wetten die van toepassing zijn op de privacy, waaronder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

We raden u aan om ons privacybeleid en onze voorwaarden die van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten zorgvuldig door te nemen. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en bezoekers van onze websites. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op specifieke services.

Door gebruik te maken van onze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met de manier waarop BIB.Co persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 

1.VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING

Het Belgisch Instituut van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatoren, Vorstlaan 47 bus 2, 1160 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna BIB.Co genoemd).

 

2.VEILIGHEID

BIB.Co verbindt zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om: de verzamelde informatie en persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, onbedoelde of ongeoorloofde toegang of enige andere ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens is beperkt en deze toegang vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taken.

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Mensen die voor ons werken, worden geacht de vertrouwelijkheid van uw informatie en het gebruik dat ze ervan maken te respecteren.

Er is een herverdeling van gegevens die zijn verzameld van derden: structurele sponsors, de ledenlijst.

 

3.VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Gegevens”).

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder meer wanneer:

Via de website van BIB.Co

 • je vult een formulier (online) in:
 • om lid te worden
 • abonneren op de nieuwsbrief
 • inschrijven voor een evenement
 • om een ​​contactverzoek in te vullen

We verzamelen ook gegevens van u en uw bedrijf om u de gevraagde diensten te kunnen leveren. Deze gegevensverzameling vindt het hele jaar plaats en wordt ter beschikking gesteld van het hele team van medewerkers (e-mail, gsm-nummer, naam, voornaam, titel, geslacht)

BIB.Co verzamelt de volgende categorieën gegevens:

 • – Bedrijfsnaam / functie binnen het bedrijf
 • -Naam / voornaam
 • – E-mail
 • – Telefoonnummer
 • – Postcode
 • – Btw-nummer

 

4.GEGEVENSVERWERKING

BIB.Co kan uw gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 1. Informatie / promotionele aanbiedingen
 2. Contact opnemen
 3. Abonneer u op een nieuwsbrief
 4. Registratie voor evenementen
 5. Registratie van lidmaatschap

We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, speciale aanbiedingen, nieuwsbrieven of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvoor we denken dat u mogelijk interesse heeft vanwege uw functie.

Indien u via elektronische communicatie over onze aanbiedingen, nieuwsbrieven en producten en diensten geïnformeerd wenst te worden of indien u gepersonaliseerde aanbiedingen wenst te ontvangen, kunt u hiervoor uw toestemming geven.

Als u deze berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming ook op elk ogenblik intrekken door contact met ons op te nemen.

Onze contactgegevens vindt u hieronder.

Als  BIB.Co geautomatiseerde beslissingen neemt, wordt u vooraf geïnformeerd over de onderliggende logica en mogelijke juridische gevolgen. Herdistributie van gegevens verzameld van structurele sponsors van derden en ledenlijst.

 

5.NALEVING VAN ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

U heeft altijd recht op toegang tot uw gegevens en recht op inzage van uw gegevens.

Om toegang te krijgen tot uw gegevens, moet u een schriftelijk verzoek indienen bij BIB.Co als volgt:

 • schriftelijk naar het volgende adres:

BIB.Co

Vorstlaan 47 bus 2

B- 1160 Brussel

 

RECHT VAN BEZWAAR EN INTREKKING

We doen er alles aan om u het recht van bezwaar en intrekking te bieden met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Onder het recht van bezwaar wordt verstaan ​​de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde bij het verzamelen genoemde doeleinden.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

 • schriftelijk naar het volgende adres:

BIB.Co

Vorstlaan 47 bus 2

B- 1160 Brussel

 

Het herroepingsrecht

wordt verstaan ​​de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te verzoeken dat hun persoonlijke gegevens niet meer verschijnen, bijvoorbeeld in een mailinglijst.

U heeft altijd het recht om onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Bij het uitoefenen van dit recht vragen wij u duidelijk aan te geven tegen welke verwerking (en) u bezwaar maakt of welke toestemming u wenst in te trekken.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verstrekken om ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw gegevens te voorkomen. Wij vragen u daarom om een ​​kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart bij uw aanvraag te voegen. Deze kopie wordt alleen door ons gebruikt om de rechten die u uitoefent af te dwingen.

Voor de volledigheid informeren wij u ook over uw recht om een ​​klacht in te dienen bij de privacy commissie, commission@privacycommission.be indien BIB.Co niet reageert op uw verzoek om toegang tot uw gegevens, indien  BIB.Co weigert uw verzoek of als ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen binnen de wettelijke termijnen. U heeft dit recht ook indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door BIB.Co ongeoorloofd zouden zijn.

 

6.RISICO’S VERBONDEN AAN HET GEBRUIk VAN INTERNET EN ONLINE APPLICATIES

We zijn toegewijd aan het handhaven van een hoge mate van vertrouwelijkheid door de nieuwste technologische innovaties te integreren om de vertrouwelijkheid van uw transacties te garanderen. Omdat echter geen enkel mechanisme maximale beveiliging biedt, is er altijd een risico verbonden aan het gebruik van internet om persoonlijke informatie te verzenden.

 

7.GEGEVENSVERZAMELING / TECHNISCHE INFORMATIE

 1. Log datum
 2. Welke soorten cookies gebruiken we?
 3. Beheer van cookies
 4. Apparaatgegevens

 

Datalog:

Wanneer u onze website bezoekt, registreren onze servers informatie

(“Loggegevens”), inclusief informatie die uw browser automatisch verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze loggegevens omvatten:

 • uw IP-adres
 • het browsertype en de instellingen
 • de datum en tijd van uw verzoek
 • cookiegegevens en apparaatgegevens.

Als u dat wenst, kunt u in onze logboeken meer informatie krijgen over de soorten informatie die we verzamelen.

Cookie gegevens

We gebruiken ook “cookies” (kleine tekstbestanden die door uw computer worden verzonden elke keer dat u onze website bezoekt, specifiek voor uw browser) of vergelijkbare technologieën om loggegevens vast te leggen.

Wanneer we cookies of andere vergelijkbare technologieën gebruiken, gebruiken we sessiecookies (die blijven bestaan ​​totdat u uw browser sluit) of permanente cookies (die blijven bestaan ​​totdat u of uw browser ze verwijdert).

Cookies worden geactiveerd en gebruikt tijdens uw navigatie op BIB.Co.

Dit zijn kleine tekstbestanden, meestal opgebouwd uit letters en cijfers, die geen veiligheidsrisico vormen voor uw computer, tablet of smartphone.

Cookies worden gebruikt om:

 • Begrijp het gedrag van bezoekers op de verschillende pagina’s van de site
 • Meet de activiteit van bezoekers van de site en hun frequentie van terugkeer om de site aan te passen aan het gebruik van de bezoekers
 • Meet het aantal bezoeken, het aantal paginaweergaven

U kunt deze verschillende cookies bekijken en hun nut ontdekken via de onderstaande lijst.

Deze cookies zijn standaard ingeschakeld in uw webbrowser. U kunt uw browser echter zo configureren dat deze u informeert wanneer cookies worden aangemaakt en mogelijk het aanmaken ervan verhindert. Hier is de procedure voor de 4 belangrijkste browsers:

 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

De toegang tot onze site wordt u niet geweigerd als u cookies uitschakelt, maar sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar.

De onderstaande lijst en toelichtingen zijn in het Engels geschreven en zijn rechtstreeks afkomstig van de genoemde diensten.

 1. WORDPRESS COOKIES

 • wordpress_[hash] : On login, wordpress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details. Its use is limited to the admin console area, /wp-admin/
 • wordpress_logged_in_[hash] : After login, wordpress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
 • wp-settings-{time}-[UID] : WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
 • wordpress_test_cookie : Tests whether or not the browser has cookies enabled.

The actual cookies contain hashed data, so you don’t have to worry about someone gleaning your username and password by reading the cookie data. A hash is the result of a specific mathematical formula applied to some input data (in this case your user name and password, respectively). It’s quite hard to reverse a hash (bordering on practical infeasibility with today’s computers). This means it is very difficult to take a hash and “unhash” it to find the original input data.

WordPress uses the two cookies to bypass the password entry portion of wp-login.php. If WordPress recognizes that you have valid, non-expired cookies, you go directly to the WordPress Administration interface. If you don’t have the cookies, or they’re expired, or in some other way invalid (like you edited them manually for some reason), WordPress will require you to log in again, in order to obtain new cookies.

 1. GOOGLE ANALYTICS COOKIES

 • _gat : This cookie has a ten minute timeout. This cookie does not store any user information, it’s just used to limit the number of requests that have to be made to doubleclick.net
 • _ga : This cookie has a 2 years timeout. Used to distinguish users.
 • _gid : This cookie has a 24 hours timeout. Used to distinguish users.

Google Analytics Cookie Usage on Websites : https://developers.google.com/analytics/devguides/ collection/analyticsjs/cookie-usage

 1. NINJA FORMS COOKIES

 • nf_wp_session : To manage visitor contact form interactions with the site.
 1. OTHER COOKIES

 • PHPSESSID : To identify your unique session on the website
 • cookie bar : To store if the user has hidden the cookie bar

Apparaat info

Naast loggegevens verzamelen we informatie over het apparaat waarop u onze website bezoekt,

 1. het type apparaat,
 2. het besturingssysteem,
 3. de parameters,
 4. gegevens blokkeren.
 5. geolocatiegegevens

Het verzamelen van alle of een deel van deze informatie is vaak afhankelijk van het type apparaat dat u gebruikt en de instellingen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten informatie beschikbaar, afhankelijk van of u een Mac of een pc gebruikt, of een iPhone of een Android-telefoon. Raadpleeg ook het beleid van uw apparaatfabrikant of softwareleverancier voor meer informatie over de informatie die uw apparaat ons ter beschikking stelt.

Deze informatie wordt echter niet bij uw profiel opgeslagen en is daarom anoniem.

 

8.OPSLAGDUUR

De bewaartermijn is van toepassing op gebruikers- en gebeurtenisgegevens, die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s (bijvoorbeeld User ID) en advertentie-ID’s (Double Click-cookies, Android-advertentie-ID, Apple ID voor adverteerders, bijvoorbeeld).

De gegevensopslag en bewaartermijn is vastgesteld op 26 maanden.

Bij het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Als de bewaartermijn wordt gewijzigd, worden de betreffende gegevens verwijderd tijdens de volgende maandelijkse cyclus. Als u bijvoorbeeld van 26 naar 14 maanden gaat, worden alle gegevens ouder dan 14 maanden verwijderd in de volgende maandelijkse cyclus.

 

Voor meer informatie over de bewaartermijn van uw gegevens, nodigen we u uit om de geschriften van Google over dit onderwerp te raadplegen. (https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=fr)

 

9.WIJZIGINGEN EN UPDATES

BIB.Co behoudt zich het recht voor om de verklaring “Privacybeleid” te wijzigen.

Bedrijfsgegevens en bedrijfsnaam

Bedrijfsnaam: BIB. Co cvba (Belgisch Instituut van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatoren)

Hoofdkantoor en zetel: Vorstlaan 47 bus 2 te B-1160 Brussel

BTW: BE – 0471.348.833

Telefoon. : +32 (0) 2 /660.92.69