News

FLUXYS

Vermijd schade aan aardgasvervoersleidingen:

meld uw werken aan Fluxys

PC124 - BOUWSECTOR - VERPLICHTE OPLEIDING VOOR BASISVEILIGHEID

Opleiding die vanf 1 oktober 2022 verplicht is voor werknemers op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Dit heeft gevolgen voor de toegang van werknemers en bedienden die tot het PC124 behoren en die niet over deze opleiding beschikken.

Bij uitbreiding, heeft de toepassing ervan gevolgen voor de bouwheer en/of werkgever bij een ongeval en/of het niet naleven van dit CAO…

Hieronder 2 linken met informatie over dit onderwerp:

https://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Welzijn/Regelgeving/Collectieve-arbeidsovereenkomsten-(CAO-s)/Basisveiligheidsopleidingen.aspx

https://www.mensura.be/nl/blog/vca-opleiding-verplicht-bouw